Skutki kryzysu na światowych rynkach finansowych są odczuwane przez firmy działające w Polsce. Począwszy od września każdy tydzień przynosi nowe informacje o skali problemu. Business Centre Club sprawdził, jak wiele firm dotknęły problemy i jakiego rodzaju. Internetowy sondaż został przeprowadzony w dniach 11-18 lutego wśród prawie 2 tys. członków BCC - menedżerów i właścicieli firm z całego kraju. Podobny sondaż przeprowadziliśmy pod koniec grudnia 2008. Ciekawie wygląda zestawienie aktualnych wyników z tymi sprzed dwu miesięcy.

Czy Twoja firma odczuwa skutki światowego kryzysu finansowego?

 • tak - 86%
 • nie - 14%

Jeżeli tak, czy stanowią one poważny problem dla firmy?

 • bardzo poważny - 29%
 • poważny, ale niezagrażający przyszłości firmy ani bieżącej płynności finansowej - 62%
 • nie jest to poważny problem dla firmy - 9%

Jeżeli Twoja firma odczuwa skutki kryzysu, to jest to wynikiem w głównej mierze:

 • sytuacji rynkowej, tj. spadku zamówień, popytu, ograniczeń eksportu itp. - 56%
 • ograniczenia działalności kredytowej banków - 11%
 • niepewności, obaw firmy przed pogłębieniem kryzysu (np. powodujących wstrzymanie inwestycji) - 13%
 • innych przyczyn - 4%
 • różnych czynników naraz - 16%

Czy uważasz, że działania i wypowiedzi przedstawicieli polskich władz (rządu, parlamentu, opozycji, prezydenta, NBP, KNF) są takie, jakie powinny być w obecnej sytuacji?

 • tak - 23%
 • nie - 77%

Komentarz Marka Goliszewskiego, prezesa BCC:

Od kilku miesięcy wiadomo, że skutki światowego kryzysu finansowego dotkną zdecydowaną większość polskich firm. Jeszcze niedawno nie było jednak wiadomo, jak dotkliwy to będzie problem. W grudniowym sondażu BCC 16 procent firm określiło swoje problemy jako bardzo poważne, a w lutym ten wskaźnik się prawie podwoił (29 procent). Ten trend pokazuje, jak rośnie skala problemu, ale mówi też coś więcej: przedsiębiorcy mają trudność z przewidzeniem rzeczywistych, ostatecznych skutków kryzysu. Jak dotąd każdy kolejny dzień przynosi im gorsze, a nie lepsze wiadomości.
Interesująco wyglądają odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn problemów polskich firm. Nieznacznie zmniejszyła się liczba firm wskazujących, że ich problemy związane są z ograniczeniem działalności kredytowej banków (11 proc. w lutym wobec 15 proc. w grudniu). Zwiększyła się za to liczba firm, dla których problemy związane są bezpośrednio z pogorszeniem sytuacji rynkowej (56 proc. w lutym wobec 43 proc. w grudniu).
Sondaż BCC nie pozostawia złudzeń co do wagi problemu. Sytuacja wymaga porozumienia polskich władz i wszystkich stron społecznych. Wyniki sondażu, jako argument w dyskusji, przedstawiony został prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu na spotkaniu dotyczącym sytuacji gospodarczej kraju.