Ogólnopolskie działania kontrolne objęły ponad 200 miejsc w 16 województwach. W ich wyniku wszczęto postępowania karne skarbowe w sprawach dotyczących 50 różnych naruszeń prawa, m.in. w związku z produkcją papierosów poza składem podatkowym i posiadaniem tytoniu bez znaków akcyzy oraz zajęto ponad 40 maszyn do produkcji papierosów. W jednym z przypadków zajęto wyroby tytoniowe w ilości ponad 10 tys. szt. wyprodukowanych papierosów, ponad 100 kg tytoniu oraz urządzenia jako przedmioty przestępstwa skarbowego. Działania Służby Celnej w zakresie wyeliminowania możliwości uniknięcia opodatkowania wyrobów tytoniowych będą kontynuowane.

Zobacz: Służba Celna kontroluje nielegalne maszyny do produkcji papierosów >>

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mające na celu wyeliminowanie możliwości uniknięcia opodatkowania wyrobów tytoniowych właściwymi stawkami akcyzy w miejscach, gdzie udostępniane są maszyny do automatycznego nabijania gilz papierosowych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w przypadku ujawnienia produkcji papierosów na takich maszynach bez wcześniejszego dokonania przedpłaty akcyzy, urządzenia będą zajmowane, a producenci obciążani podatkiem akcyzowym w wysokości ok. 16 zł od paczki papierosów (20 sztuk) oraz karą grzywny w wysokości od 175 zł do 35 tys. zł..

Zobacz: Od paczki nielegalnych papierosów 16 zł akcyzy >>

Legalnie wytwarzać papierosy można tylko przy wykorzystaniu maszyn ulokowanych w punktach handlu detalicznego pod warunkiem, że punkt taki jest oznaczony jako „skład podatkowy" i podane jest imię i nazwisko lub nazwa podmiotu prowadzącego skład. Wytwarzane w takim miejscu papierosy są opodatkowane akcyzą i powinny zostać oznaczone znakami akcyzy. Możliwa jest również legalna produkcja poza składem podatkowym, ale pod warunkiem dokonania przedpłaty podatku akcyzowego i oznaczenia papierosów znakami akcyzy. Natomiast za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie, domowym sposobem, w gospodarstwach domowych, na własny użytek.

Zobacz: Bez akcyzy tylko papierosy wytwarzane domowym sposobem >>