Eksperci Lewiatana za korzystne uważają także pozostałe planowane zmiany w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług - zwolnienia towarów używanych, i dostawy gotowych posiłków dla pasażerów

Obecnie na gruncie ustawy o VAT zwolnione są towary używane przez podatnika pod warunkiem, że są używane co najmniej 6 miesięcy i przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Zgodnie z projektem zwolnienie to ma objąć wyłącznie towary wykorzystywane na cele działalności zwolnionej, przy nabyciu których nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT

Zwolniona od podatku ma zostać także dostawa gotowych posiłków dla pasażerów, jeśli podatnikowi nie przysługiwało przy ich nabyciu/wytworzeniu prawo do odliczenia. Zmiana jest korzystna dla przewoźników, bowiem nie będzie dochodziło do kumulowania VAT i naruszenia zasady proporcjonalności podatku do ceny, w przypadku, gdy nabycie posiłków następuje np. w ramach nabycia usług gastronomicznych.

źródło: www.pkpplewiatan.pl

Czytaj także inne artykuły na temat tego projektu::

O zwolnieniu z VAT ma decydować wewnętrzny dokument gminy

Zmiany w zakresie w VAT to także obciążenie dla podatników

MF proponuje uproszczenie faktury o małej wartości i podwyżki VAT