Jak można przeczytać w opracowaniu, ogólna produkcja prawa w Polsce w ostatnim roku nieco zmalała. Nie można tego jednak powiedzieć o legislacji dotyczącej podatków.

Zobacz również: Legislacyjna burza słabnie, ale jakość prawa nie poprawia się >>

Największe zmiany w PIT i CIT

Łącznie uchwalone w zeszłym roku przez Sejm ustawy dotyczące podatków miały 362 strony. Jest to najwyższy wynik od 2004 r., kiedy wchodziła w życie cała nowa ustawa o VAT. - Nic więc dziwnego, że rekordu z 2004 r. nie udało się przełamać, skoro w 2018 r. nie została uchwalona żadna nowa ustawa podatkowa, a wprowadzane były jedynie nowelizacje – podkreślają eksperci Grant Thornton. Z podsumowania wynika, że największe zmiany dotyczyły podatku dochodowego od osób fizycznych. Łącznie wszystkie fragmenty ustaw zmieniające przepisy o PIT zajęły w 2018 r. 101 stron. Na drugim miejscu znalazła się natomiast ordynacja podatkowa (74 strony), a na trzecim – ustawa o CIT (72).

 

VAT prawie bez zmian

Najmniej zmian wprowadzono do przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. W 2018 roku zajęły one tylko 13 stron. Jak tłumaczą autorzy raportu, wynika to z faktu, że projekt dużej nowelizacji o VAT nie zdążył zostać uchwalony przez Sejm. Nadal jest w opracowaniu i być może zostanie przyjęty w 2019 r.

 


314 strony zmian

Nowelizacje dotyczące pięciu głównych ustaw podatkowych składały się z 314 stron. To 24 proc. objętości, jakie miały wcześniej teksty jednolite tych ustaw. - O skali zmian w przepisach podatkowych może świadczyć fakt, że teksty jednolite pięciu głównych ustaw podatkowych, czyli ich pełne, spójne (uwzględniające wszystkie wcześniejsze zmiany) zapisy, na początku roku składały się w sumie na 1330 stron maszynopisu, tymczasem licząc od 15 czerwca do końca 2018 r. treść ustaw nowelizujących te ustawy zawarta została na 314 stronach. Nowelizacje liczone w relacji do tekstów jednolitych stanowiły więc aż 23,6 proc. Mówiąc w dużym uproszczeniu oznaczałoby to, że w około pół roku wymieniona na nową została prawie jedna czwarta treści ustaw podatkowych. Czyli działając w takim tempie parlamentowi wystarczyłyby dwa lata, by w całości napisać na nowo polski system podatkowy – tłumaczą autorzy raportu.

Jak wynika z szacunków Grant Thornton, spośród 314 stron nowelizacji pięciu głównych ustaw podatkowych uchwalonych w 2018 r.:

  • 204 strony – to treści dodane do dotychczasowych tekstów,
  • 105 stron – to treści zmienione
  • 5 stron – to treści uchylone.

Do najważniejszych zmian eksperci Grant Thornton zaliczają:

  • podział na źródła przychodów w CIT,
  • limit na nabycie usług niematerialnych w kosztach,
  • nowe ograniczenia kosztów finansowania dłużnego,
  • polska strefa inwestycji,
  • split payment.