Aktualnie paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów jest zwolnione z należności celnych. Prawo celne nie przewiduje w tym zakresie ograniczeń ilościowych. Najprawdopodobniej wkrótce zasada ta zostanie zmieniona.

Projekt zmian przewiduje, że zwolnione z cła będzie jedynie paliwo przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych do 200 litrów. Chodzi tu o paliwo wwożone w zbiorniku handlowym pojazdu mechanicznego oraz pojemniku specjalnego przeznaczenia.

Podobna zasada ma również zostać wprowadzona do przepisów o podatku akcyzowym. Bez akcyzy będzie można wwieźć również nie więcej niż 200 litrów paliwa.

Uszczelnienie systemu…
Jak wskazuje Magdalena Kuźniarska, ekspert podatkowy w Kancelarii Martini i Wspólnicy, planowane zmiany zakładające opodatkowanie cłem i akcyzą paliwa przywożonego do Polski spoza Unii Europejskiej m.in. w baku samochodu w ilości przekraczającej 200 litrów mają nie tylko zwiększyć wpływy do budżetu państwa, lecz także ograniczać nielegalny handel tańszymi paliwami zza granicy.
Ekspertka podkreśla, że obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na jednorazowe przywiezienie trzykrotnie większej ilości paliwa, od którego na granicy nie są pobierane żadne należności. Stwarza to warunki sprzyjające oszustwom podatkowym polegającym na sprzedaży tego paliwa na terytorium Polski bez odprowadzania z tego tytułu VAT, akcyzy czy opłaty paliwowej. Wprowadzenie omawianego limitu zmniejszy opłacalność takich oszustw, co przyczyni się do ograniczenia tego procederu

… ale również negatywny wpływ na branżę transportową
Zdaniem Magdaleny Kuźniarskiej skutki zmian odczują jednak także uczciwi podatnicy. Dla około 44 tys. przedsiębiorców zajmujących się transportem międzynarodowym oznaczać to będzie wzrost kosztów prowadzonej działalności oraz potencjalne wydłużenie się czasu oczekiwania na odprawę na przejściu granicznym. Potwierdza to zresztą samo Ministerstwo Finansów. Jak czytamy w uzasadnieniu, właściciele przedsiębiorstw transportowych będą mieli do dyspozycji mniejszą ilość paliwa, co w przypadku obowiązywania projektowanej regulacji w całym 2018 r. stanowiłoby równowartość kwoty ok. 339 mln zł. MF liczy jednak na poprawę sytuacji legalnie działających podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu międzynarodowego poprzez wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem resortu wprowadzenie zmian przyczyni się do zwiększenia wpływów budżetowych z tytułu akcyzy i opłaty paliwowej. Limit na poziomie 200 litrów nie pozbawi firm transportowych możliwości realizacji przewozu, a równocześnie uwzględni oczekiwania polskich producentów i dystrybutorów paliw. Jak zakłada MF, zmniejszenie limitu stanowić będzie ochronę polskiego rynku paliw oraz polskich firm transportowych przed napływem taniego paliwa sprowadzanego z państw trzecich - głównie Białorusi i Rosji oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku transportu drogowego.

Przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie 1 czerwca br. Obecnie są na etapie konsultacji.

Akcyza. Komentarz Szymon Parulski Akcyza. Komentarz >>

Przeczytaj również praktyczny komentarz pt. Zmiany w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym związane z uchwaleniem tzw. pakietu paliwowego >>