Autorem zmian jest Ministerstwo Finansów.

Resort planuje, aby weryfikacja rynkowej wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej i oszacowanie wysokości dochodu lub straty były poprzedzone oceną całokształtu warunków ustalonych między podmiotami powiązanymi.

 


Szósta metoda wyceny

Zlikwidowany zostanie obowiązek stosowania w pierwszej kolejności tzw. metod tradycyjnych i metod zysku transakcyjnego. Nowe przepisy mają umożliwić korzystanie z szóstej metody, wybranej przez podatnika. Projekt przewiduje jednak wprowadzenie pewnych kryteriów, jakie powinna spełniać zastosowana metoda oraz w jaki sposób powinna być stosowana, aby zapewnić zgodność analizy z zasadą ceny rynkowej.

Zobacz również: MF: Podmioty powiązane czekają rewolucyjne zmiany >>

Czy wytyczne OECD mogą być źródłem prawa podatkowego >>

W 2019 roku wystarczy kopia certyfikatu rezydencji >>

Czy regulacje dotyczące cen transferowych należy stosować do powiązań o charakterze rodzinnym? >>

Ustawa wprowadzająca m.in. 9-proc. CIT dla małych firm podpisana >>

Dane tylko jawne

Istotną kwestią jest także wprowadzenie zasady zakazującej używania tzw. secret comparables. Po wejściu w życie nowych przepisów organy podatkowe i podatnicy nie będą mogły wykorzystywać w badaniu porównywalności danych nieujawnionych drugiej stronie. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że będzie to stanowić zabezpieczenie zarówno dla organów podatkowych, jak i dla podatników przed używaniem danych, których prawidłowość nie jest możliwa do zweryfikowania przez drugą stronę postępowania.

Projekty rozporządzeń ministra finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych znajdują się obecnie w konsultacjach.