Przez dziesięć miesięcy 2008 r. fiskus udzielił polskim firmom rekordową liczbę odpowiedzi na pytania dotyczące numerów VAT kontrahentów z innych krajów UE - wynika z ostatnich danych Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie.
Od 1 stycznia 2008 r. do końca października tego roku urząd udzielił 121,5 tys. odpowiedzi na pytania o numery VAT firm z innych krajów UE. W pierwszym roku obecności Polski w UE odpowiedzi było 65,6 tys., w 2005 r. - 97 tys., 2006 r. - 102,9 tys., 2007 r. - 118 tys.
Specjalista ds. komunikacji w Izbie Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała Szuszczyńska uważa, że wzrost liczby pytań o numery VAT firm unijnych jest konsekwencją otwarcia rynku i wzrastającej świadomości krajowych firm.
„Polskie przedsiębiorstwa mają coraz większy udział w handlu wewnątrzwspólnotowym, coraz chętniej współpracują z partnerami zagranicznymi. Jednocześnie chcą mieć większą pewność, co do kontrahentów. Biuro udziela informacji, że kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego oraz że jego numer jest aktywny" - mówi Spychała Szuszczyńska.
Dodaje, że posiadanie aktualnego numeru VAT partnera zagranicznego jest bardzo ważne, gdyż stanowi jeden z warunków umożliwiających przedsiębiorcy zastosowanie zerowej stawki podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym. Analogiczne instytucje działają w każdym kraju UE.
Jak zapewnia Spychała Szuszczyńska, informacje o numerach VAT są bezpłatne, a biuro udziela ich zazwyczaj w ciągu jednego dnia. Wnioski można składać na piśmie, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Podobne informacje można także zdobyć za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej.
Biuro Wymiany Informacji Podatkowych, oprócz informacji o numerach VAT, zajmuje się także wymianą informacji o VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym z państwami członkowskimi UE, wymianą informacji o podatkach bezpośrednich z państwami członkowskimi UE oraz z państwami spoza UE.
Do końca września biuro zajmowało się także udzielaniem informacji polskim podatnikom VAT o stosowaniu przepisów o podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Od 1 października informacji tego typu udziela Krajowa Informacja Podatkowa.
„Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie nie udziela już informacji podatnikom w tym zakresie" - podkreśla Spychała Szuszczyńska.
Dodaje, że rośnie także liczna informacji wymienianych w ramach współpracy z innymi krajami UE. Szacuje się, że w przypadku VAT i podatników VAT w 2008 liczba udzielonych informacji wyniesie około 4300. W przypadku podatków bezpośrednich współpraca może dotyczyć około 1450 spraw.
Biuro otrzymuje z zagranicy informacje o dochodach uzyskanych przez polskie podmioty poza granicami kraju. Po „obróbce" są one wysyłane do poszczególnych izb skarbowych. W tym roku liczba informacji o polskich podatnikach, które wpłyną do biura szacowana jest na około 130 tys.