Ministerstwo Gospodarki w przygotowanym przez siebie projekcie założeń do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zaproponowało, by biura informacji gospodarczych gromadziły dane o osobach niepłacących należności publicznoprawnych.

Pomysł skrytykowali rządowi prawnicy. W opinii do projektu zauważają, że taka zmiana wymaga dobrego uzasadnienia, ponieważ władze publiczne nie mogą dowolnie udostępniać informacji o obywatelu.

Według RCL resort gospodarki nie wziął tego pod uwagę przy tworzeniu projektu. Założenia nie przedstawiają również kierunku modyfikacji przepisów o tajemnicy skarbowej, które należałoby zmienić, by przekazywanie danych o niespłaconych należnościach publicznoprawnych do BIG było w ogóle możliwe.

Nie wyjaśniono też, jakie informacje znajdą się w rejestrze - zauważają rządowi prawnicy. - Należy też przesądzić o zakresie przekazywanych danych, nie można pozostawić organowi dowolności w kwestii, czy przekaże informacje do biura, ponieważ godziłoby to w konstytucyjną zasadę równego traktowania przez organy publiczne - dodają w opinii.

Zobacz też: Resort finansów utworzy rejestr dłużników podatkowych >>