Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zakłada nowelizację przepisów podatkowych. Zmiany mają na celu uproszczenie systemu podatkowego.

Zmiany w PIT i CIT

Planowane jest m.in. podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Jedną z istotnych zmian będzie również wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą. Najprawdopodobniej łatwiej będzie też rozliczyć stratę podatkową. Projekt zakłada wprowadzenie możliwości jednorazowego jej rozliczenia do wysokości 5 mln zł. Ponadto planuje się także wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku.

Zmiany w ustawie o VAT
Projekt ustawy przewiduje również zmiany w VAT. Najprawdopodobniej nie będzie konieczne składanie odrębnego wniosku o zwrot VAT i o zwrot w przyspieszonym terminie. Ponadto planowane jest także skrócenie terminu ze 150 do 120 dni umożliwiającego skorzystanie z ulgi na złe długi. Zmiany mają dotyczyć także zasady TAX FREE. Projekt ustawy zakłada zmniejszenie o połowę (do 200 tys. zł) wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.

Projekt zmian został przekazany do konsultacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie z początkiem 2019 r.


Będą zmiany w ustawie o rachunkowości >>

Ułatwienia dla przedsiębiorców - zmiany w VAT >>