Podatek VAT od usług telekomunikacyjnych będzie mógł być opłacany w kraju w którym konsument korzysta z usługi, a nie ma w nim siedziby działalności gospodarczej. Projekt przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania VAT, tzw. system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi.

Zobacz: Zmieni się miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych >>

Zdaniem rządu zmiana ta ułatwi rejestrację i rozliczanie VAT w każdym państwie członkowskim, w którym znajduje się konsument. Podatnik, który wybierze rozliczanie podatku VAT za pomocą tej procedury, może zarejestrować się w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji), w którym będzie składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT i wpłacać należną wszystkim państwom członkowskim UE kwotę VAT.

Podatek VAT będzie przez administracje przekazywany do właściwych państw członkowskich konsumpcji, czyli tam, gdzie są odbiorcy tych usług.

Projekt implementuje dyrektywy Rady: 2008/8/WE oraz 2013/61/UE.

Zobacz też: Zmiany w rozliczaniu VAT wpłyną korzystnie na rynek usług telekomunikacyjnych >>

Tekst pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego