Raport oparty jest na wynikach badania nt. stabilności systemów podatkowych oraz relacji pomiędzy przedsiębiorcami a władzami podatkowymi, przeprowadzonego między marcem a majem tego roku w 24 krajach zlokalizowanych w regionie EMEA ((Europe, Middle East, Africa). Internetowe ankiety wypełniło 1.328 respondentów - dyrektorów finansowych, menedżerów ds. podatków, głównych księgowych i członków wewnętrznych zespołów podatkowych firm

Z raportu Deloitte wynika, że większość firm w badanym regionie ma dobre relacje z władzami podatkowymi, aż 65 proc. badanych określa je jako dobre a 27 proc. jako bardzo dobre. Niemniej jednak, aż 15 proc. respondentów w Austrii, Włoszech, Polsce, Rumunii oraz Rosji ocenia te relacje jako złe lub bardzo złe.

Ponad połowa respondentów międzynarodowego badania uznała, że niepewność podatkowa to istotny czynnik wpływający niekorzystnie na bieżące działania operacyjne firmy. Szczególnie mocno odczuwają to podatnicy na Węgrzech, w Kenii, Polsce, Portugalii oraz Rumunii.

Ponad 1/3 badanych przedsiębiorców uważa, że tę niestabilność powodują przede wszystkim częste zmiany regulacji podatkowych, ale także zbyt długi czas trwania postępowań podatkowych (12,4 proc.), a następnie zmienność praktyki orzeczniczej i publicznie dostępnych wytycznych urzędów (12.1 proc).

W Polsce na niestabilność systemu podatkowego jako na czynnik mający negatywny wpływ na prowadzoną działalność wskazało ponad 70 proc. respondentów

Jak zauważa Tomasz Siek, menedżer w Zespole Podatków Pośrednich Deloitte - "Odzwierciedleniem tej niepewności jest częste korzystanie z zabezpieczenia pozycji podatkowej jaką daję uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej".

W ciągu ostatniego roku, z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiło w Polsce aż 67 proc respondentów. Dla porównania, w Niemczech było ich tylko 13 proc.