Decyzją nr 22/V/2012 Sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zostały wyznaczone terminy części ustnej egzaminów na doradcę podatkowego. Egzaminy odbędą się w dniach:

- 12 lipca 2012 r.,

- 16 lipca 2012 r.,

- 17 lipca 2012 r.

Przypomnijmy, że w sierpniu nie jest planowane przeprowadzenie części ustnej egzaminu na doradcę.