Ogólnopolska konferencja podatkowa to sztandarowy i najbardziej prestiżowy projekt Sekcji. Jest to największa konferencja poświęcona tematyce podatków w Polsce, ciesząca się ogromną popularnością i renomą. Corocznie biorą w niej udział największe autorytety nauki i praktyki prawa podatkowego w Polsce.

W tym roku wśród prelegentów znajdują się Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, kierownicy katedr prawa podatkowego z całej Polski m. in. prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (UJ), prof. dr hab. Witold Modzelewski (UW), prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski (UŁ), sędzia NSA Adam Bącal, a także przedstawiciele największych firm i kancelarii zajmujących się doradztwem podatkowym. Tak znakomici prelegenci są gwarancją najwyższej jakości merytorycznej tego wydarzenia.

Celem tegorocznej Konferencji jest przybliżenie aktualnych problemów w zakresie stosowania przepisów Ordynacji Podatkowej z uwzględnieniem proponowanych zmian ogólnego prawa podatkowego. Doświadczenia z lat ubiegłych pokazują bowiem, że stosowanie przepisów Ordynacji Podatkowej jest przedmiotem dużego zainteresowania zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się prawem podatkowym. Udział w tym Wydarzeniu z pewnością będzie okazją do wymiany poglądów oraz poznania bieżących trendów w orzecznictwie.

Zobacz: Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej >>

Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Finansów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Władz uczelni. Patronem merytorycznym jest zaś prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, opiekun naukowy Sekcji Prawa Podatkowego, co podkreśla jej najwyższy poziom naukowy.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do osób, które są zainteresowane prawem podatkowym i pragną poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnictwo w Konferencji jest też doskonałą okazją do skonfrontowania swojej wiedzy z najnowszymi poglądami doktryny dla pracowników firm i kancelarii zajmujących się doradztwem podatkowym.

Sponsorami Konferencji są firmy Deloitte i EY, kancelaria Sołtysiński Kawecki&Szlęzak, Małopolski Instytut Studiów Podatkowych, firma ITCI oraz kancelaria Pankiewicz&Współpracownicy.

Konferencja objęta została patronatem medialnym przez wydawnictwo Wolters Kluwer, czasopismo Przegląd Podatkowy, miesięcznik Edukacja Prawnicza, czasopismo Prawo i Podatki, tygodnik Bizes i Prawo oraz portal student.LEX.pl.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie internetowej: http://www.podatki.confer.uj.edu.pl/