Ministerstwo Finansów opublikowało dwa projekty zmieniające przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Skutkiem proponowanych zmian będzie podwyżka cen banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz czasowe utrzymanie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Znowelizowane zostanie rozporządzenie z 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 56 i 1167) i rozporządzenie z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2014 r. poz. 733).

Z dniem 1 września 2014 r. nastąpi waloryzacja kosztów wytworzenia znaków akcyzy, co spowoduje podwyżkę cen znaków o 0,45 proc. Zmiana związana jest z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi kwota wpłacana przez podatników na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowi co najmniej 80 proc. całkowitych kosztów ich wytworzenia. Mając na uwadze spadek konsumpcji wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, zmiana taka może mieć ekonomiczny wpływ na podmioty zobowiązane do stosowania takich oznaczeń w związku z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej. Ministerstwo szacuje, że niniejsza nowelizacja wpłynie na zwiększenie wpływów do budżetu państwa o 275. tys. zł.

Zobacz: Wzrosną koszty wytworzenia znaków akcyzy >>

Z kolei druga z proponowanych nowelizacji ma wejść w życie 31 grudnia 2014 r. i utrzymać zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy, m.in. piwa otrzymywanego ze słodu, cydru, perry, miodów pitnych, alkoholi skażonych, gazu ziemnego i pozostałych węglowodorów gazowych, preparatów smarowych, cygar i cygaretek. To dobry krok Ministerstwa Finansów, który oszczędzi niepotrzebnych wydatków zarówno przedsiębiorcom, jak i Skarbowi Państwa.

Zobacz: Piwo bez banderoli do końca 2016 r. >>