Zmiana ma związek z mającą nastąpić z dniem 1 września 2014 r. waloryzacją kosztów wytworzenia znaków akcyzy, zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Ministerstwem Finansów a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie wytwarzania i dystrybucji znaków akcyzy, która wyniesie 0,45 proc.

W załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego projektu rozporządzenia dodano też tabelę nr 4 określającą koszty wytworzenia banderol podatkowych i legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach. Należy przypomnieć, że rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy wprowadzające nowe wzory banderol podatkowych i legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach jest obecnie skierowane do podpisu ministra finansów.

Zobacz też: Akcyza: będą nowe banderole na puszki >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego