To już dziewiętnasta edycja konkursu, w którym przedsiębiorcy wybierają najlepsze ich zdaniem urzędy skarbowe w kraju. Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędów skarbowych i ich pracowników.  Przedsięwzięcie ma na celu promowanie wysokich standardów obsługi klienta KAS oraz rozwijanie współpracy między urzędami skarbowymi i przedsiębiorcami.

Głównymi celami konkursu są: tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez poznanie praw i obowiązków obu stron i upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju.

Czytaj: Podatnicy chętnie rezerwują terminy wizyt w urzędach skarbowych>>

Konkurs jest ogólnopolskim, niekomercyjnym projektem. Coroczne wyróżnienia są wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów skarbowych, a tym samym dla umiejętności i kompetencji pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. - Naszym celem jest dbanie o rzetelne i terminowe rozliczanie podatków oraz pomaganie w tym przedsiębiorcom. Równie ważna jest dla nas informacja zwrotna od firm i poznanie ich opinii o działaniu urzędów skarbowych. Konkurs jest formą wymiany informacji na temat zasad funkcjonowania administracji i biznesu, a także doświadczeń wynikających z naszych kontaktów. Dzięki takim informacjom dostosowujemy nasze działania do potrzeb i oczekiwań naszych klientów – stwierdziła szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Jej zdaniem, tego typu wspólne przedsięwzięcia budują też dobrą i życzliwą atmosferę, która jest niezbędna w partnerskich relacjach.

 

Zasady konkursu

Przedsiębiorcy wybierają najlepiej ich zdaniem funkcjonujące urzędy skarbowe w kraju. W tym celu wypełniają ankiety, w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników.

Ankiety konkursowe są wypełniane wyłącznie w formie elektronicznej, do 21 grudnia br. Ankietę przygotowało Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministrem Finansów  i Krajową Administracją Skarbową. Jest ona dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://uspp.webankieta.pl/ .

Urzędy skarbowe, które zdobędą największą liczbę punktów w ankietach, otrzymają tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy". Prawo używania tytułu przysługuje przez 1 rok, do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu.

Porozumienie w sprawie organizacji konkursu na „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” zostało podpisane w 2002 r. Sygnatariuszami porozumienia są Ministerstwo Finansów (MF) i Business Centre Club (BCC). Od tego czasu organizujemy konkurs corocznie.

- W imieniu Zarządu Business Centre Club zapraszam do wypełnienia ankiety w ramach konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, organizowanego od 2002 r. wspólnie z Ministerstwem Finansów. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie mniej niż 10 minut – zachęca Marek Goliszewski, prezes BCC.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, ankieta i harmonogram, są dostępne na stronie internetowej Business Centre Club.