Implementacja unijnych dyrektyw nie jest naszą specjalnością, co potwierdzają liczne upomnienia, które dostaje Polska. Pokazał to przykład wycinki drzew w Białowieży oraz skarga na niewdrożenie przepisów o prawie autorskim, którą wniosła w styczniu Komisja Europejska. Przekonać się też o tym można było w maju, gdy okazało się, że wiele polskich przepisów nadal mocno odbiega od RODO.

Tymczasem jest dziedzina, w której Polska okazuje się prawdziwym prymusem – a mianowicie prawo podatkowe. Konkretnie przepisy, które pozwolą skorzystać wtedy, gdy podatnik wyprowadzi się ze swoją firmą za granicę.

Czytaj: Exit tax już od stycznia 2019 roku >>

Exit tax to podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów poza polską jurysdykcję. Choć unijna dyrektywa na jego przyjęcie daje nam czas do końca 2019 r. Polska bardzo sprawnie zabrała się do pracy. Jest duża szansa, że nową daninę będzie można ściągać już od początku przyszłego roku.

Aktywność Ministerstwa Finansów w tej kwestii może być powodem do dumy. Miejmy nadzieję, że stanie się też zachętą dla innych resortów do dostosowywania się do unijnych dyrektyw i wyroków trybunałów. Wszak – jak pokazuje przykład – prokrastynacja nie popłaca.