Rządowy projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności przewiduje m.in. zachęty podatkowe dla innowacyjnych firm, ułatwienia proceduralne obejmujące instytuty badawcze i naukowe oraz regulacje dotyczące finansowania komercjalizacji wyników badań. Chodzi o nowelizację niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, który przygotowano w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego.

Projekt przewiduje też wydłużenie z 3 do 6 lat okresu, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Według rządu jest to korzystne i niezbędne dla firm prowadzących działalność innowacyjną, której efekty mogą pojawić się dopiero po dłuższym czasie. Sześcioletni okres rozliczenia daje możliwość "przesunięcia" odliczeń na później. (ks/pap)