A szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska dodała, że w Twój e-PIT udostępniono zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Można też złożyć PIT-OP czyli oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego. Najczęściej w usłudze składane są zeznania PIT-37, których zaakceptowano już blisko 4,6 mln. 

Z informacji MF wynika, że w 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała, na podstawie posiadanych przez siebie danych, ponad 23 mln zeznań rocznych za 2020 r.

Czytaj: Ministerstwo Finansów rusza z akcją Twój e-PIT 2020>>
 

Proste zeznanie, można skorzystać z ulg 

W przygotowanym przez KAS zeznaniu są uwzględnione dane podatnika, w tym rachunek bankowy zgłoszony do urzędu skarbowego do zwrotu nadpłaty (o ile z zeznania wynika nadpłata) - informacje od płatników, na podstawie których przygotowane zostało zeznanie - ulga na dzieci - zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia

Podatnik może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, w tym te związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

 

MF poinformowało, że podatnicy korzystający z usługi złożyli już: 4,6 mln deklaracji PIT-37, 189,7 tys. deklaracji PIT-28, 124,8 tys. deklaracji PIT-38, 59,1 tys. deklaracji PIT-36, 42 tys. oświadczeń PIT-OP.

Rozliczenie roczne PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38), nie zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia 2021 r. Należy pamiętać, aby sprawdzić i uzupełnić to rozliczenie, a następnie je zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Podobna sytuacja dotyczyła zeznania PIT-28, na złożenie którego podatnicy mieli czas do 1 marca 2021 r.

Szansa na szybszy zwrot nadpłaty

Resort finansów deklaruje, że podatnicy, którzy złożą swoje zeznanie roczne w formie elektronicznej poprzez usługę Twój e-PIT lub system e-Deklaracje, mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaty podatku. Urząd ma na to maksymalnie 45 dni. W przypadku zeznań złożonych papierowo termin ten wynosi trzy miesiące.

Udostępniona 16 kwietnia w e-Urzędzie Skarbowym usługa Status zwrotu umożliwia przeglądanie informacji o dokonanych zwrotach z podatków PIT i VAT. Podatnik może samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy, co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności.

W usłudze znajduje się również informacja o sposobie dokonania zwrotu, kwocie naliczonej opłaty pocztowej. W przypadku zwrotu z oprocentowaniem podatnicy otrzymają też informację o kwocie wypłaconego oprocentowania.