Według Altkorna[1] tożsamość firmy to  zespół cech, w wyraźny sposób odróżniający  ją od innych, a zwłaszcza najbliższych konkurentów. Stanowi zestaw atrybutów i wartości umożliwiających firmie przedstawienie się w wyrazisty sposób, aby identyfikować siebie i swoje usługi bądź produkty. Altkorn radzi, aby definiując tożsamość firmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

- czym jest firma i jak się zmienia?

- dokąd zmierza i jaką pozycję chce osiągnąć?

- co ją wyróżnia spośród konkurencji?

- czym się zajmuje i jak to robi?

Z kolei według K. Wojcik[2] tożsamość to unikatowa natura organizacji, pewien zestaw cech, szczególnych atrybutów/kompetencji, które firma posiada i/lub pragnie wykształcić i w drodze komunikowania oraz zachowań przekazać je otoczeniu.
U podstaw budowania wizerunku leży tożsamość firmy pochodząca z wewnątrz organizacji, przy czym powinna ona wynikać z obiektywnej oceny rzeczywistości. Aby stworzyć program wizerunkowy K. Wojcik sugeruje, aby poszukać odpowiedzi m. in. na pytania:

- jak można krótko, bez szczegółów, ująć centralną charakterystykę organizacji (kim jesteśmy, co robimy?)

- jakie są kluczowe umiejętności (w czym jesteśmy dobrzy?),

- co odróżnia firmę od konkurencji.

Określenie tożsamości firmy powinno być punktem wyjścia przy projektowaniu kampanii promocyjnych. Najpierw trzeba wiedzieć co chcemy powiedzieć, a dopiero potem poszukać instrumentów, które najskuteczniej to zakomunikują. Dlatego każda kancelaria, niezależnie od wielkości, powinna w pierwszej kolejności zdefiniować swój niepowtarzalny profil i na nim oprzeć działania kształtujące jej wizerunek w otoczeniu.


[1] J. Altkorn, Wizualizacja firmy. Instytut Marketingu, Kraków 1999 r.

[2] K. Wojcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 r.

 

Dowiedz się więcej z książki
Doradca podatkowy. Jak z sukcesem prowadzić kancelarię, biuro rachunkowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł