Z badania wynika także, że większość badanych przedsiębiorstw zwraca uwagę, że automatyzację procesów podatkowych utrudniają m.in. wysokie koszty wdrożenia technologii (86 proc.), brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach (74 proc.) i konieczność zmian w systemach księgowych (73 proc.).

 


Nowoczesne technologie usprawnieniem

Badający zwracają uwagę, że zaawansowane technologie podatkowe istotnie wpływają na otoczenie regulacyjne, prowadzą do zwiększenia znaczenia zespołów podatkowych w firmach. Wymuszają także posiadanie zupełnie nowych kompetencji m.in. z zakresu IT oraz analizy dużych zbiorów danych. Zaawansowane rozwiązania technologiczne ograniczają także  pracownikom wykonywanie powtarzalnych czynności. Taka opinia jest jednak zdecydowanie bardziej popularna wśród bardzo dużych firm, zatrudniających powyżej 500 osób, niż wśród małych podmiotów.

 


Z raportu KPMG wynika, że 64 proc. badanych przedsiębiorstw wskazuje na wysoki lub bardzo wysoki poziom zautomatyzowania swoich procesów podatkowych. Badający tłumaczą, że jedną z przyczyn takiego wyniku może być ogólnie niski poziom automatyzacji tego obszaru, co powoduje, że już stosowanie standardowego programu księgowego lub bardziej zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych jest uznawane za wysoki poziom automatyzacji.

Koszt wdrożenia głównym wyzwaniem

Najczęściej wymienianym utrudnieniem w stosowaniu nowych technologii podatkowych jest koszt ich implementacji. Wskazało na to aż 86 proc. przedsiębiorstw. Kolejnym często wskazywanym problemem jest brak wiedzy o dostępnych technologiach (74 proc.). Podobny odsetek respondentów wskazuje na konieczność zmian w systemach księgowych (73 proc.), a ponad dwie trzecie firm twierdzi, że konieczność zapewnienia szkoleń pracownikom może stanowić przeszkodę w automatyzacji procesów podatkowych.

Same podatki nie są problemem

Dla zdecydowanej większości badanych firm, rozliczanie podatków nie stanowi problemu. Stosunkowo największe trudności sprawia podatek VAT (27 proc.), ceny transferowe (17 proc.) oraz CIT (13 proc.). Jedną z najważniejszych zmian w ostatnich latach z punktu widzenia działów podatkowych w firmach było natomiast wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ponad 1/3 przedsiębiorców planuje zaimplementować w ciągu najbliższych 12 miesięcy zaawansowane rozwiązania technologiczne w tym obszarze, natomiast 14 proc. firm zamierza to zrobić w dalszej perspektywie. Co trzecia firma planuje wdrożyć w ciągu najbliższego roku nowe narzędzia związane z wprowadzeniem listy należytej staranności w VAT, a nieco mniej badanych (28 proc.) zamierza wprowadzić w tym czasie zaawansowane rozwiązania technologiczne w obszarze split payment.

- W odpowiedzi na zmiany w przepisach podatkowych, firmy planują stosować narzędzia informatyczne wspierające wypełnianie obowiązków podatkowych. Jak pokazują wyniki badania, wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wymusiło na firmach największe zmiany. Respondenci najrzadziej rozważają wprowadzenie w ciągu najbliższego roku stałych narzędzi informatycznych związanych ze zmianami w CIT, polegających na wyodrębnieniu dwóch źródeł przychodów oraz ograniczeń w odliczeniach kosztów finansowania dłużnego usług niematerialnych (9 proc.). Powodem jest relatywnie krótki czas obowiązywania nowych przepisów jak również trudności interpretacyjne. Narzędzia informatyczne wymagają natomiast pewnej stabilności środowiska podatkowego. Innym istotnym powodem, dla którego nawet co trzecie przedsiębiorstwo nie planuje wprowadzać nowych narzędzi informatycznych, jest outsourcing wypełniania części zobowiązań podatkowych na zewnątrz firmy – zwraca uwagę Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Jak podkreśla natomiast Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce, rozwiązania informatyczne wspierające biznes cieszą się w ostatnich latach coraz większą popularnością, niemniej proces ich implementacji wymaga czasu. Firmy różnią się pod względem stopnia wdrożenia rozwiązań informatycznych. Najwięcej firm stosuje już od jakiegoś czasu narzędzia IT w obszarze wypełniania dokumentów lub deklaracji (65 proc.) oraz dostępu do danych archiwalnych (52 proc.).

Zobacz również: Będą kolejne uproszczenia w podatkach i rachunkowości >>

SN: Główny księgowy zapłaci odszkodowanie za wadliwe księgowanie >>