Nowelizacja ustawy o CIT i innych ustaw zawiesza na dwa lata przepisy o podatku minimalnym i wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do końca tego roku. Ponadto utrzymuje stawki VAT na poziomie 8 i 23 proc. w roku 2023 i w kolejnych latach, wiążąc je z wydatkami na obronę.

W piątkowym głosowaniu Sejm przyjął poprawki redakcyjne i doprecyzowujące zgłoszone przez Senat. Poparcia posłów nie zyskały natomiast poprawki wykreślające utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie (8 i 23 proc.), a także usuwające powiązanie ich wysokości z wydatkami na obronność.

 

Senat chciał też utrzymać obecny próg rentowności (1 proc.), przy którym zaczyna się stosowanie podatku minimalnego - również ta poprawka została przez Sejm odrzucona.

Czytaj także na Prawo.pl: Sejm naprawia Polski Ład zmianami w CIT>>

Tarcza antyinflacyjna - przedłużona

Ustawa wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Oznacza to m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

Ponadto regulacja utrzymuje stawki VAT na dotychczasowym poziomie 8 i 23 proc. w przyszłym roku - jak uzasadniono - z uwagi na planowany skokowy wzrost wydatków na obronność. Od 2024 r. podwyższone o 1 pp stawki VAT będą stosowane w oparciu o nowy mechanizm powiązany z poziomem wydatków na obronność. Stawki będą utrzymywane, dopóki łączne wydatki na obronność będą utrzymywać się powyżej 3 proc. PKB.

Minimalny podatek dochodowy

Ustawa zmienia też przepisy o minimalnym podatku dochodowym - podwyższa wskaźnik rentowności, przy którym podatek minimalny jest stosowany z 1 do 2 proc. oraz zwalnia z obowiązku zapłaty tego podatku w latach 2022-2023.

Ponadto nowela uchyla przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, zmienia przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, łagodzi kwestie rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych i poprawia regulacje dotyczące opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).