Trudno zbudować wyrazistą, rozpoznawalną markę bez stworzenia systemu identyfikacji wizualnej firmy. Najlepiej zająć się tym zaraz na początku, na etapie zakładania firmy. Czas szybko ucieka (zwłaszcza osobom prowadzącym własny biznes) i często okazuje się, że stworzone w pośpiechu logo funkcjonuje kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Zdarza się też tak, że poszczególne elementy systemu wizualnego firmy są stosowane w różny sposób, ponieważ nie istnieje jeden, wiążący wzorzec. W obu tych przypadkach cierpi wizerunek firmy: podczas gdy w prosty sposób można go wzmacniać przez brak tego prostego narzędzia stale go osłabiamy.

Stworzenie księgi marki polega na zebraniu (lub w razie braku – stworzeniu) podstawowych elementów prezentujących w formie wizualnej naszą firmę. W najprostszym modelu jest to logotyp, barwy firmowe, typografia (czcionki) a także wykorzystywane w celach marketingowych elementy graficzne (przede wszystkim zdjęcia) oraz treści firmowe (slogany, hasła, słowa kluczowe, opisy itp.).

Fundamentem księgi marki jest tożsamość firmy – wszystkie charakterystyczne elementy przedsiębiorstwa, które sprawiają, że różni się od konkurencji - jej misja, grupa docelowa, wartości jakich dostarcza itd. Tak samo, jak każda kancelaria i biuro są inne (choć działają w ramach tej samej branży), tak sposób ich prezentowania musi być różny.

Księga marki powinna wskazywać zasady dotyczące posługiwania się wspomnianymi elementami graficznymi oraz ma pokazywać niedozwolone przykłady stosowania logo, barw czy określonych słów kluczowych. Reguły te powinny być stosowane konsekwentnie wewnątrz firmy, w każdej formie komunikacji zewnętrznej oraz udostępnione wszelkim podmiotom, które posługują się znakiem kancelarii lub biura. Dzięki księdze marki nie tylko buduje się wizerunek organizacji, ale ogranicza ryzyko niewłaściwego prezentowania naszej firmy w przestrzeni publicznej, co ma ogromne znaczenie w dobie nowych internetu.

W artykule bazowałam na: The Key Elements of a Brand Style Guide (and Why You Need One), Julie Chomiak z 31.05.2017 r., www.socialmediatoday.com