Przy ustalaniu okresu amortyzacji środków trwałych trzeba uwzględnić okres ekonomicznej użyteczności składnika majątku.

Podstawą przy ustalaniu okresu amortyzacji jest okres ekonomicznej użyteczności składnika majątku. Jest to kategoria obiektywna, specyficzna dla danego składnika majątkowego, wynikająca z jego charakterystyki techniczno-technologicznej (określonej np. w dokumentacji technicznej czy instrukcji obsługi) albo z innego ograniczenia czasu użytkowania. Okres ekonomicznej użyteczności składnika majątku może być wyrażony liczbą lat, np. 5 lub 10, lub liczbą jednostek naturalnych, które opisują okres zużycia technologicznego urządzenia, np. może to być maksymalny przebieg samochodu w kilometrach (są samochody, które przejadą 300 tys. km, są takie, które przejadą 500 tys. km). Należy jednak pamiętać, iż okres użytkowania składnika majątkowego może być w maksymalnej wysokości równy okresowi ekonomicznej użyteczności, ale nie musi. Jest to indywidualna decyzja jednostki. Jednostka może przyjąć w swojej polityce rachunkowości, że wymienia flotę samochodową co 5 lat, mimo że samochody te mogą funkcjonować 10 lat.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 26 maja 2011 r.