Najważniejszym wyzwaniem jest poznanie i zrozumienie celów biznesowych firmy i umiejętne dopasowanie do nich założeń kampanii promocyjnej. Trzeba o tym pamiętać zarówno przy komunikacji marketingowej realizowanej przez podmioty zewnętrzne (np. agencje PR), jak i osoby zajmujące się promocją, które są zatrudnione w firmie.

Pierwszy krok to dokładne poznanie specyfiki firmy i jej planów krótko oraz długoterminowych. Skuteczna promocja nie jest możliwa bez szczegółowej analizy działalności firmy. Nie wystarczy przejrzenie strony internetowej i materiałów promocyjnych. Konieczne jest przeprowadzenie wielu rozmów z właścicielem, osobami zarządzającymi i pracownikami. Jest to szczególne ważne w przypadku zlecenia działań komunikacyjnych firmie zewnętrznej. Jeśli promocją zajmuje się pracownik firmy, to jego stanowisko powinno być umiejscowione w strukturze firmy na poziomie kadry zarządzającej. Bez dogłębnej wiedzy na temat firmy (wyjątkiem są tajemnice handlowe przedsiębiorstwa) nie da się prowadzić efektywnej promocji.

To samo dotyczy planów strategicznych firmy – poznanie i zrozumienie wizji i celów firmy na kolejne miesiące i lata pozwala w odpowiedni sposób zaprojektować strategię komunikacji marketingowej.
Inne działania i kanały komunikacji będą odpowiednie dla zwiększenia świadomości marki na rynku lokalnym, inne dla wspierania sprzedaży wśród przedstawicieli grupy docelowej.  Wszelka aktywność marketingowa – reklama, public relations, akwizycja i wpieranie sprzedaży powinny być podejmowane po to, by wspierać wykonanie celu biznesowego. Niestety, nie zawsze ten cel jest określony – szczególnie wśród najmniejszych firm brakuje planowania strategicznego. Zdarza się, że przeznaczają one znaczne środki na promocję, która ostatecznie staje się sztuką dla sztuki, bo nie wspiera realizacji planu rozwoju firmy.

Innym błędem jest podejmowanie działań promocyjnych z doskoku – bez gruntownie przemyślanego i jasno sformułowanego planu. Im lepiej jesteśmy przygotowani, tym mniejsze jest ryzyko nieskutecznych i kosztownych akcji promocyjnych.