Projekt dotyczy usprawnienia (zoptymalizowania) procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotami niepełniącymi funkcji płatnika w tym podatku obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Celem wprowadzanych zmian jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (tzw. PFR, pre-filled tax return) dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zobacz też: Pre-filed tax return zrewolucjonizuje składanie zeznań PIT >>

Deklaracje PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-R, IFT-1 będą przesyłane do urzędów skarbowych tylko droga elektroniczną. Tylko w sytuacji, gdy liczba podatników dla których płatnik musiałby przygotować deklaracje nie przekracza pięciu oraz gdy w przekazaniu tych informacji nie pośredniczy biuro rachunkowe, będzie możliwe ich złożenie w formie pisemnej do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Zaproponowane rozwiązanie ułatwi dokonywanie rozliczeń podatkowych, ograniczy najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny, a płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR, będą mogli wysłać internetowo w siedzibie urzędu skarbowego.

Zgodnie z projektem nowelizacji, na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych nałożono obowiązek składania zeznania podatkowego CIT-8 oraz informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2 – wyłącznie elektronicznie. Złożone w ten sposób deklaracje podatkowe trzeba będzie opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Prawo do złożenia tych zeznań podatkowych w formie papierowej, przysługiwałoby jedynie podatnikom i płatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, którzy są zwolnieni z obowiązku składania elektronicznych deklaracji w podatku PIT.

Zobacz: Płatnicy PIT i CIT będą składać e-deklaracje >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego