Nowa ustawa jest kolejnym narzędziem walki z nieuczciwymi firmami i regulacją uzupełniającą tzw. pakiet paliwowy, który wszedł w życie w sierpniu 2016 r. i ma zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT i akcyzowego w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi, a tym samym wzmocnić ochronę interesów rzetelnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przewiduje, że systemem rejestracji i monitorowania objęte zostaną towary często będące przedmiotem nieprawidłowości w rozliczeniu podatku VAT i akcyzowym, a w efekcie powodujących znaczne uszczuplenia podatkowe, m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne - w tym biodiesel - dodatki do paliw, oleje smarowe, odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki, alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy.

Monitorowanie umożliwi rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolę przewozu tych towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 maja 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów