Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego elektroniką (tranzystory, transformatory, układy scalone) polegającą na zakupie części elektronicznych, a następnie na ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. W przyszłości przedsiębiorca chciałby oferować za pośrednictwem portalu aukcyjnego usługi pośrednictwa w sprzedaży detalicznej polegające na zorganizowaniu procedury zakupów poza terytorium Polski na zasadzie modelu logistycznego dropshippingu. W praktyce polegałoby to na tym, że klienci dokonywaliby wyboru towaru z prezentowanych na aukcjach internetowych wyrobów, które jednak nie będą jego własnością.

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy prawidłową formą opodatkowania będzie tu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i jaka będzie prawidłowa stawka ryczałtu. Sam podatnik uważa, że właściwą stawką opodatkowania będzie 8,5 proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdyż w tym progu podatkowym znajdują się usługi w zakresie pośrednictwa w sprzedaży. Według przedsiębiorcy, przychodem do opodatkowania podatkiem zryczałtowanym będzie prowizja uzyskana z tytułu pośrednictwa w sprzedaży, która odpowiednio będzie udokumentowana, np. fakturą.

Fiskus się jednak nie zgodził. Uznał, że skoro przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi, które zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 63.99 (usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), a więc usługi wymienione pod poz. 25 Wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, to działalność ta na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w ogóle nie będzie mogła być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2015 r., sygn. akt IBPB-1-1/4510-387/15/WRz, LEX nr 275772

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego