Głównym celem utworzenia tego rejestru jest zwiększenie poziomu dobrowolnego regulowania należności publicznoprawnych i przez to zmniejszenie ilości wszczynanych uciążliwych dla zobowiązanych egzekucji administracyjnych, a także dostarczanie informacji o wiarygodności płatniczej dłużników ujętych w rejestrze. Tym ma się zasadniczo różnić od rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, który zawiera informacje o takich dłużnikach, wobec których egzekucja jest już bezskuteczna. Wpis do rejestru dłużników nie nastąpi natychmiast od momentu np. spóźnienia się z wpłatą. Ten instrument będzie stosowany po zakończeniu całego postępowania administracyjnego czy sądowego uwzględniając rozstrzygnięcia wydane w tych postępowaniach.

Zobacz: Resort finansów chce upublicznić dane dłużników podatkowych >>

W wyniku wspólnych prac międzyresortowych oraz z udziałem partnerów społecznych projekt założeń został zmieniony i uzupełniony także w kierunku zapewniającym właściwą ochronę prawa do prywatności osób indywidualnych, jak również zabezpieczenie systemu przed masowym przeszukiwaniem sieci w celu zdobycia informacji o zaległościach publicznoprawnych. Jednym z takich narzędzi zabezpieczających będzie dostępność do rejestru wyłącznie po zalogowaniu się do Portalu Podatkowego. Ponadto przyjęto jednakowe kryteria wyszukiwania dla wszystkich zainteresowanych podmiotów – zarówno urzędów publicznych, jak i osób indywidualnych: według numeru PESEL, NIP albo REGON.

Zobacz też: GIODO: przez pomysł resortu finansów dane podatników będą swobodnie krążyć po internecie >>