Pojawiła się kolejna bardzo krytyczna opinia o projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej. Wiele zastrzeżeń oraz obawy o niezgodność z konstytucją planowanej klauzuli do walki z unikaniem podatków zgłosiła Rada Legislacyjna (RL) przy kancelarii premiera.

"Bez usunięcia wskazanych niedoskonałości projektowanej regulacji i bez usunięcia drobniejszych mankamentów opiniowanego dokumentu nie powinno się nadawać mu dalszego biegu w procedurze legislacyjnej" - kategorycznie stwierdziła RL.

W trakcie uzgodnień i konsultacji projekt został mocno skrytykowany nie tylko przez organizacje przedsiębiorców, ale także przez wiele innych resortów oraz Rządowe Centrum Legislacji.

Zobacz: Lewiatan: przepisy o klauzuli obejścia prawa są niekonstytucyjne >>

Przedsiębiorcy: rząd nie radzi sobie z systemem podatkowym >>

RL sugeruje, że wcale nie jest konieczne wprowadzenie klauzuli do polskiego prawa. Przypomina MF, że w Kodeksie cywilnym już obowiązują regulacje przewidujące nieważność czynności prawnych uznanych za pozorne lub mające na celu obejście prawa, a ordynacja podatkowa także pozwala przekreślać tzw. ukryte czynności prawne. (PAP)

tpo/

Zobacz też: Klauzula obejścia prawa może być niebezpiecznym narzędziem fiskusa >>