Umowa pomiędzy RP a Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. W przypadku Brytyjskich Wysp Dziewiczych umowa odnosi się do podatku dochodowego, podatku od wynagrodzeń i podatku od majątku.

Zobacz: Polska wymieni informacje podatkowe z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi >>

W umowie znajdują się szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania jej stron w tej materii, zakres przekazywanych informacji oraz kwestie kontroli podatkowej.

Umowa ogranicza się do wymiany informacji na żądanie i nie obejmuje wymiany spontanicznej lub automatycznej. Obowiązek strony proszonej o pomoc w dostarczeniu informacji nie jest ograniczony przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby, której informacje dotyczą lub przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby posiadającej bądź sprawującej nadzór nad informacjami będącymi przedmiotem wniosku.

Informacje w sprawach podatkowych będą wymieniane bez względu na to, czy strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa strony proszonej o pomoc, która jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji tronie wnioskującej. Istotne znaczenie ma obowiązek uchylenia tajemnicy bankowej, co ma znaczenie w procesie weryfikowania przez organ podatkowy prawidłowości deklarowanej podstawy opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych za granicą.

Informacje będą wymieniane między stronami umowy wyłącznie w celu weryfikacji i prawidłowego wdrażania obowiązków podatkowych w relacjach gospodarczych miedzy Polską i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi.

W umowie znalazły się też postanowienia dotyczące zwyczajowych powodów odmówienia udzielenia informacji a także bardziej precyzyjne sformułowania tej sprawy dotyczące.

Zobacz też: Polacy prowadzą interesy w słynnym raju podatkowym >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego