W ustawie Sejm wyraża zgodę na ratyfikowanie przez prezydenta umowy pomiędzy Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz protokołu do tej umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Dotyczy w przypadku Polski podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. W stosunku do Wspólnoty Bahamów odnosi się do wszystkich podatków. Umowa zobowiązuje stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań mających na celu dostarczenie wnioskowanych informacji.

Protokół do umowy stanowi jej integralną część i doprecyzowuje zapis dotyczący kosztów, w tym tzw. nadzwyczajnych związanych z udzieleniem informacji. Stanowi on, że koszty nadzwyczajne powyżej 500 USD ponosi strona wnioskująca, jeśli zostanie o możliwości ich powstania wcześniej poinformowana i wyrazi wolę kontynuowania postępowania.

Sejm uchwalił ustawę 6 grudnia 2013 r. Prezydent podpisał ją 10 stycznia br. W Dzienniku Ustaw została ogłoszona 21 stycznia br. (Dz. U. z 2014 r. Poz. 96).

Zobacz też: Prezydent może ratyfikować umowę z Belize>>>