Przygotowywane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ministra finansów do określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego. Usługi na portalu podatkowym będą udostępniane stopniowo.

Najpierw z wykorzystaniem portalu podatkowego będzie możliwe:

1. składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a także wnoszenie podań w sprawach tych podatków wraz z załącznikami,

2. składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od spadków i darowizn wraz dokumentami mającymi wpływ na określenie podstawy opodatkowania oraz wnoszenie podań w sprawach tego podatku wraz z załącznikami,

3. doręczanie pism organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

W przypadku wnoszenia podań będzie istniała możliwość załączenia do podania, jako załącznika, dowodu zapłaty opłaty skarbowej.

Portal podatkowy zostanie zbudowany w ramach podpisanej w dniu 1 lutego 2013 r. umowy z firmą Sygnity na „Budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki". Wykonawca umowy udostępni funkcjonalność portalu podatkowego w dniu 18 sierpnia 2014 r. Termin wejścia w życie rozporządzenia jest zdeterminowany terminem udostępnienia funkcjonalności portalu. Wobec powyższego rozporządzenie wchodzi w życie 18 sierpnia 2014 r.

Udostępnienie portalu podatkowego na potrzeby załatwiania tą drogą spraw przez podatników jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w krajach członkowskich OECD oraz UE. Regulacja pozwala więc na wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań sprawdzonych i przynoszących wymierne efekty w zakresie poprawy jakości obsługi podatnika oraz jego satysfakcji z usług świadczonych przez administrację podatkową.

tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego