Badanie odbyło się podczas styczniowego IX Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Serwis Prawo.pl był patronem medialnym wydarzenia. W ankiecie wzięło udział 284 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych.

Zobacz również: Zmiany w podatkach nie mają końca >>

Stabilność przepisów głównym problemem

Najsłabiej oceniona została stabilność przepisów podatkowych (1,7 pkt). Aż 85 proc. ankietowanych wskazało negatywną ocenę. 70 proc. badanych zwróciło natomiast uwagę na zbyt późne informowanie o planowanych zmianach (2,1 pkt). Według blisko 60 proc. respondentów największy wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego będzie miał wprowadzony z początkiem bieżącego roku obowiązek raportowania schematów podatkowych. Jednakże, jak wynika z badania przeprowadzonego w połowie stycznia, blisko połowa firm jeszcze nie podjęła działań w celu spełnienia nowych obowiązków w tym obszarze.

Jak tłumaczy Rafał Ciołek, doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce, z punktu widzenia podatników czas na zmiany nigdy nie będzie dogodny, bowiem każda zmiana ze swej natury budzi niechęć, albo co najmniej – nawet w przypadku ambiwalentnego stosunku podmiotu, którego zmiana dotyczy – zderza się z inercją organizacji. - Niezadowolenie podatników ze zmian do pewnego stopnia jest zatem wytłumaczalne – podkreśla Ciołek. Zwraca jednak uwagę, trudno zrozumieć, dlaczego ustawodawca stosuje tak niesymetryczne podejście do podatników, którzy i tak są na znacznie słabszej pozycji, jeśli chodzi o prawo daninowe. - Mam tu na myśli działanie prawa wstecz – na przykład w przypadku raportowania schematów podatkowych oraz obowiązywania pozytywnych zmian dopiero od 2020 roku, jak ma to miejsce w odniesieniu do odliczenia hipotetycznych koszów odsetkowych od zaangażowanego kapitału własnego. W porównaniu do pozostałych zmian są one drobne, przynajmniej z perspektywy skutków dla budżetu, jednak bardzo wyraźne z punktu widzenia demonstracji władczej roli państwa w stosunkach z podatnikami. W kontekście rozmów o horyzontalnym monitoringu i partnerskich relacjach opartych na wzajemnym zaufaniu, nie są to rozwiązania spójne – tłumaczy Rafał Ciołek.

 


Raportowanie wpłynie na uszczelnienie systemu

Zdaniem ankietowanych wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych będzie miało największy wpływ na uszczelnienie polskiego systemu. Zwróciło na to uwagę aż 60 proc. badanych. Na zwiększenie wpływów do budżetu państwa wpływ będzie miała zmiana mechanizmu poboru podatku u źródła. Zwróciła na to uwagę niemal połowa ankietowanych. Najmniejsze znaczenie dla uszczelnienia systemu podatkowego, zdaniem respondentów badania KPMG, będzie miała danina solidarnościowa dla osób fizycznych.

Zobacz również: Raportowanie schematów podatkowych będzie miało duży wpływ na firmy >>

- Obecnie w wielu krajach można zaobserwować słuszną tendencję walki z agresywnymi optymalizacjami podatkowymi. Obowiązek raportowania schematów podatkowych, będący wynikiem implementacji dyrektywy, został wprowadzony właśnie w celu wymiany informacji pomiędzy krajami o agresywnych transgranicznych schematach podatkowych. Natomiast w przypadku Polski, ustawodawca bardzo mocno ingerując w system podatkowy rozszerzył obowiązek raportowania schematów podatkowych również na schematy krajowe i obejmuje nim nie tylko podatek dochodowy, ale też inne podatki, np. VAT czy PCC. Tym samym nie może dziwić, iż respondenci badania uznali, że wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych będzie miało wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego – ocenia Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

 


Przed nami monitoring horyzontalny

W czerwcu Ministerstwo Finansów ma uruchomić pilotaż programu monitoringu horyzontalnego. Nowa usługa ma polegać na bieżącej współpracy podatnika z fiskusem. W zamian za udostępnienie danych i rozliczeń, firma będzie rzadziej kontrolowana. Nie będzie też podlegała przepisom karnym skarbowych, ani też płacić odsetek.

Zobacz więcej: Za współpracę ze skarbówką firma zyska przywileje podatkowe >>

- Przepisy dotyczące umowy o współdziałanie w zamian za przejrzystość procesu regulowania zobowiązań podatkowych i nadzoru nad tym procesem ze strony co do zasady dużych podmiotów, potwierdzoną audytem podatkowym i bieżącą współpracą z KAS mają zapewnić bezpieczeństwo i pewność stosowania prawa podatkowego w trakcie bieżącej działalności podatnika – tłumaczy Mirosław Michna, doradca podatkowy, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce. Podkreśla, że pewność ta polegać będzie na bieżącej pomocy przy prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych ze strony KAS w czasie rzeczywistym, pomocy w bieżącym rozstrzyganiu zagadnień podatkowych, redukcji kosztu wypełniania obowiązków podatkowych oraz doprowadzeniu do efektywności działania posiadanych przez podatnika wewnętrznych ram nadzoru podatkowego. Michna wyjaśnia, że, w praktyce, w zamian za prześwietlanie podmiotu przez KAS korzyściami z dobrowolnego uczestnictwa w programie będą m.in. ograniczona liczba kontroli CIT/VAT, wyłączenie ryzyka KKS, wprowadzenie w miejsce interpretacji indywidualnych – dwustronnych umów i porozumień interpretacyjnych.

Zobacz również: PODATKI - przewodnik po zmianach na 2019 r. >>

Ceny transferowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych >>

Ustalanie wysokości przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia >>

Ceny transferowe zbyt kłopotliwe

Aż 82 proc. ankietowanych zwróciło uwagę, że najbardziej uciążliwą kwestią podatkową z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa są ceny transferowe. Kłopotliwy jest również wymóg przygotowania dużej liczby deklaracji i informacji w ramach rozliczeń podatkowych oraz pobór podatku u źródła od płatności za granicę (po 69 proc. wskazań). Relatywnie najmniej problematyczne dla ankietowanych są funkcje płatnika z tytułu PIT i ZUS. Co piąty respondent uważa, że nie wiążą się one z większymi komplikacjami.