Dla prawie sześciu na dziesięciu podatników rozliczenie się z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Jedynie 15 proc. Polaków twierdzi, że wypełnienie formularza PIT jest trudne lub bardzo trudne. Mimo że większość podatników deklaruje, że wypełnienie formularza PIT nie sprawia im większych trudności, tylko 38 proc. przygotowuje zeznanie samodzielnie. Aż 47 proc. respondentów w całości zleca rozliczenie komuś innemu, a kolejne 15 proc. badanych korzysta z częściowej pomocy.

Połowa podatników rozliczy PIT przez internet

W 2017 roku liczba osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego przez internet wzrosła o 5 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnęła rekordową wartość 50 proc. Oznacza to, że ten sposób rozliczenia PIT wybierze ponad 12 mln Polaków. Najczęściej ten sposób składania zeznania podatkowego wybierają osoby pomiędzy 25 a 54 rokiem życia. Złożenie PIT bezpośrednio w urzędzie skarbowym deklaruje 43 proc. respondentów badania, a wysłanie pocztą 7 proc.

Ulga na dzieci najbardziej popularna

Z raportu KPMG wynika, że w tym roku 37 proc. podatników skorzysta z ulg podatkowych – spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystają z ulgi na dzieci - 67 proc. spośród podatników korzystających z ulg. Na drugim miejscu znalazła się ulga rehabilitacyjna, z której ma zamiar skorzystać 17 proc. z tych podatników.

Zobacz: Kto w rozliczeniu PIT za 2016 rok skorzysta z ulgi na dzieci >>

Prawie 80 proc. podatników przekaże 1 proc. podatku na rzecz OPP

W 2017 roku 79 proc. Polaków mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym deklaruje chęć przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku). Prawie trzy czwarte wszystkich respondentów przekazujących swój 1 proc. dokonuje wyboru OPP w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. W dalszej kolejności organizacje wybierane są losowo (14 proc.) lub na podstawie informacji w mediach (13 proc.).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów