W niedzielę 1 lipca wchodzą w życie zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT (MPP, tzw. split payment) oraz związane ze stosowaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Nowe przepisy przewidują, że do standardowego rachunku wykorzystywanego w działalności gospodarczej banki otworzą każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności z wykorzystaniem split payment, to kwota netto trafi na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostanie przelana na konto VAT.

Czy mechanizm podzielonej płatności zagrozi płynności finansowej firm >>

Możliwości dysponowania pieniędzmi z kont VAT będą ograniczone - z zasady będzie można regulować nimi zobowiązania VAT wobec fiskusa, bądź płacić dostawcom część dotyczącą VAT, także na specjalne konto. Inne wykorzystanie środków z rachunku VAT będzie możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego. Na decyzję w tej sprawie urząd będzie miał 60 dni.

Książkę „Split payment - podzielona płatność. Pytania i odpowiedzi” zamówisz w księgarni Profinfo.pl! >>>


Urząd zażąda dodatkowych struktur jpk >>

 

Także od 1 lipca br. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazywania dodatkowych (poza dotychczasowym JPK_VAT) struktur JPK. Pliki mają być udostępniane na żądanie organów podatkowych w związku z prowadzeniem postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do końca czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.