W przyszłym roku będzie obowiązywał podatek rolny w dotychczasowym kształcie. Zmiana systemu podatkowego dla rolników ma bowiem nastąpić dopiero w 2014 r. Oznacza to, że w 2013 r. stawki będą zależały od średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Wskaźnik ten publikuje prezes Głównego Urzędu Statystycznego 20 października, ale biorąc pod uwagę ceny skupu żyta w tym roku, już teraz można przewidzieć, że wzrosną one niewiele w stosunku do cen zeszłorocznych.
GUS podaje ceny produktów rolnych w podziale na dwie kategorie: ceny stosowane przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych) oraz ceny na targowiskach, a więc te, które stosują osoby fizyczne.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czytaj także:

Znamy stawki podatku rolnego i leśnego w 2013 r.