Powinni o tym pamiętać podatnicy, którzy zdali sobie sprawę z popełnionych błędów w złożonych rozliczeniach rocznych za 2015 r., ale nie tylko. Korekty deklaracji podatkowej lub zeznania rocznego można dokonać przez pięć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zobacz: Podatnik może skorygować złożone zeznanie podatkowe >>

Korekta deklaracji podatkowych może wynikać nie tylko z błędów związanych z wypełnieniem deklaracji rocznych, ale również z koniecznością skorygowania rozliczeń podatkowych w związku ze zmianą wysokości przychodu lub kosztu, będących wynikiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie późniejszym. Kiedy należy dokonać takich korekty i w jaki sposób? O tym wszystkim w materiałach zamieszczonych w programie Vademecum Głównego Księgowego.

W ramach tematu "Korekta rozliczeń podatkowych" poruszane są następujące zagadnienia:
- korekta deklaracji podatkowych, zarówno zeznań rocznych, jak i składanych w trakcie roku,
- sposoby uniknięcia odpowiedzialności za błędy w rozliczeniach podatkowych,
- korekta rozliczeń podatkowych związanych ze środkami trwałymi i ich amortyzacją,
- wpływ faktur korygujących na rozliczenia podatkowe oraz
- korekta kosztów przez dłużnika i ulgi na złe długi.

Program Vademecum Głównego Księgowego dostępny jest w księgarni internetowej Profinfo >>