Od dziś obowiązuje nowelizacja ustawy o PIT wprowadzona ustawą z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 773), która z katalogu zwolnień podatkowych wykreśla świadczenia osób otrzymywane z tytułu odbywania lub pełnienia nadterminowej zasadniczej służby wojskowej.

Zmiana związana jest z tym, że 1 stycznia 2010 r. nastąpiło formalne zniesienie tej służby. Było to wynikiem wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 161, poz. 1278). Natomiast żołnierze pozostawieni w tej służbie, na mocy przepisów przejściowych zawartych w art. 4 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669, z późn. zm.), zostali z niej już zwolnieni.

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego