Z interpretacji nr 0111-KDIB2-1.4010.138.2018.1.AP z 28 maja 2018 r. wynika, że pakiety medyczne będą kosztem podatkowym, niezależnie od tego, co stanowi podstawę ich przekazanie. Tak zatem należy traktować wydatki na badania w ramach medycyny pracy, jak i świadczenia wykraczające poza ten zakres. Co więcej odliczeniu podlegają również wydatki związane z zakupem abonamentów dla członków rodzin pracownika.

Organ podatkowy potwierdził, że wydatki na abonamenty medyczne spełniają definicję kosztu uzyskania przychodu i mają związek z prowadzoną działalnością. Po pierwsze, zmniejszają liczbę nieobecności pracowników w pracy. Pozwalają pracownikom i członkom ich rodzin w krótszym czasie otrzymać opiekę medyczną. Zdaniem dyrektora KIS dzięki temu, że pakiety medyczne obejmują również członków rodziny pracownika, którzy także otrzymują szybką pomoc medyczną – zmniejszeniu ulega nieobecność pracowników w pracy.

Poza tym wydatki na abonamenty medyczne wpływają także na zwiększenie motywacji pracowników oraz przyczyniają się do poprawy wizerunku pracodawcy, jako dbającego zarówno o swoich pracowników, ale także o członków ich rodzin. Skutkuje to m.in. większym przywiązaniem pracownika do pracodawcy i zaangażowaniem.