Do 30 marca 2013 r. wymogi techniczne dla kas określało rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.). Istotną zmianą w porównaniu do tego rozporządzenia jest wydłużenie okresu ważności potwierdzenia o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych z 3 do 4 lat.

Zgodnie z nowymi regulacjami, kasa rejestrująca będzie musiała posiadać zegar wskazujący datę i czas. Określono również wymagania dotyczące zabezpieczenia zegara kasy, aby uniemożliwić modyfikowanie danych zapisywanych w pamięci kasy fiskalnej.

W myśl nowych przepisów obudowa modułu fiskalnego kasy bez programu aplikacyjnego będzie musiała być zabezpieczona plombą zakładaną przez producenta kas. Ponadto kasa zawierała będzie unikatowy numer wprowadzany do jej pamięci podczas produkcji.

Rozporządzenie określa również jakie dokumenty powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu, zakres badań kas oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu z tych badań.

Opublikowane w poniedziałek rozporządzenie ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076) będzie obowiązywać od 1 października 2013 roku.