Było to już trzecie spotkanie Grupy ds. MSE8. Do tej pory spotykała się ona w miesięcznych odstępach, by omawiać sposób i zasady implementacji znowelizowanego w ubiegłym roku standardu MSE 8.

Celem poniedziałkowego spotkania było zaznajomienie członków Grupy oraz zaproszonych gości (w spotkaniu uczestniczyli także: przedstawiciele Komisji ds. Szkoleń – Regina Frąckowiak, Waldemar Lachowski i Piotr Kołodziejczyk oraz członkini Komisji Egzaminacyjnej – prof. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, a także Monika Wołczyńska) z ideą Projektu Common Content, w związku z warsztatem planowanym na 28 marca 2017 roku.

Warsztat służy przygotowaniu KIBR do przeprowadzenia samooceny w zakresie istniejącego modelu edukacji kandydatów na biegłych rewidentów i jego zgodności z wymogami Common Content. – W praktyce oznacza to przyjrzenie się systemowi kształcenia biegłych rewidentów w Polsce pod kątem spełnienia wymogów edukacyjnych określonych w ramach Common Content Project. Takie działanie pozwoli zidentyfikować ewentualne braki oraz słabości aktualnego modelu szkoleń – wyjaśnia Aleksandra Rytko, konsultant KIBR ds. edukacji i członkini Grupy ds. wdrażania MSE8.

MSE8 wprowadzi zmiany w edukacji biegłych

- To właśnie zidentyfikowanie tych słabych stron w systemie kształcenia pozwoli w jeszcze większym stopniu dostosować istniejący model edukacyjny do najlepszych europejskich wzorców kształcenia w pełni zgodnych z międzynarodowymi standardami – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. szkoleń. Dlatego Grupa ds. MSE8 jest tak ważna dla biegłych rewidentów. – Wymogi nowego standardu mogą się w sposób bezpośredni przełożyć na to, jak będą wyglądały kryteria kształcenia kandydatów na biegłych rewidentów – dodała Aleksandra Rytko i wyjaśniła, że może mieć to wpływ również na obowiązkowe doskonalenie, nawet już po zdobyciu tytułu biegłego rewidenta.

MSE 8 będzie miał bowiem wpływ na program kształcenia biegłych, zarówno ten wstępny, jak i ten związany z późniejszym doskonaleniem. – Będzie miał przełożenie na kompetencje zawodowe oczekiwane od biegłych, które są zdefiniowane w MSE, a w szczególności MSE8, który dotyczy kluczowych biegłych rewidentów – dodała Ewa Sowińska.

Grupa ważna dla biegłych rewidentów

Grupa ds. wdrożenia MSE8 została powołana do życia w trakcie XVII Dorocznej Konferencji Audytingu, w związku z nowelizacją standardu MSE 8, który wszedł w życie w lipcu 2016 roku. – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów powinna wdrożyć MSE 8 w zakresie, w jakim pozwalają jej aktualne regulacje i jurysdykcja – zauważyła Aleksandra Rytko.

- Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, jako członek IFAC, jest zobowiązana do przestrzegania pewnych standardów, w tym Międzynarodowych Standardów Edukacji. Musimy je uwzględnić w naszych regulacjach krajowych – dodał Paweł Tyszer, dyrektor Centrum Edukacji KIBR i członek Grupy.