W przypadku nabycia samochodów osobowych spółce nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT, a od zakupu paliwa do tych aut w ogóle nie ma takiej możliwości.

Firmy posiadające samochody osobowe wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej, ale niespełniające określonych wymogów prawnych (nieposiadające np. tzw. kratki), nie mogą powoływać się na wyrok ETS w sprawie Magoora (sygn. akt C-414/07), bo dotyczył on samochodów z homologacją ciężarową. Sąd orzekł, że w przypadku aut osobowych nie można mówić o naruszeniu klauzuli stand still, a wyrok w sprawie Magoora dotyczył innego stanu faktycznego (samochodów z homologacją ciężarową). Co więcej, przepisy ustawy o VAT obowiązującej od 1 maja 2004 r. (znowelizowanej w 2005 r.) są korzystniejsze dla spółki niż przepisy ustawy o VAT z 1993 roku. Na mocy tych przepisów spółce przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego – nie więcej jednak niż 5 tys. zł w okresie od 1 maja 2004 r. do 21 sierpnia 2005 r. oraz 60% kwoty podatku naliczonego – nie więcej jednak niż 6 tys. zł w okresie od 22 sierpnia 2005 r. Ponieważ przed 1 maja 2004 r. nie można było odliczać VAT od paliwa do aut osobowych, to również po tej dacie takie prawo nie przysługiwało. Wyrok WSA, sygn. akt III SA/Wa 1149/10 jest nieprawomocny.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 lutego 2011 r.