Rozporządzenie określa wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia informacji podatkowych: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, IT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-5, CIT-8/O, CIT-D, IT-7, IFT-2/IFT-2R, które będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat), od 1 stycznia 2015 r.

Obecnie obowiązujące wzory formularzy wymagają dostosowania do zmiany wprowadzonej nowelizacją z 10 września 2015 r. Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą przy składaniu korekty deklaracji nie będzie wymagane pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Z tego względu w formularzach CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, IT-D, IFT-2/IFT-2R dokonano zmiany przypisu, który w dotychczasowym brzmieniu informował o możliwości złożenia deklaracji korygującej wraz z obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem nowego zwolnienia z podatku dochodowego dla wpłat uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 22g ust. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, w formularzu CIT-8/O wyodrębniono dla tego zwolnienia pozycję do wykazania.

Rozporządzenie ministra finansów z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1995) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł