W obecnym stanie prawnym obowiązuje rozporządzenie ministra finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 643), na podstawie którego, do wydawania interpretacji upoważnieni są Dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą o administracji podatkowej interpretacje przepisów prawa podatkowego, na wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie będzie wydawał nowy organ podatkowy - dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Wydając projektowane rozporządzenie minister finansów upoważni dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej do zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych, uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień o stwierdzeniu, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanych we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna, z jednoczesnym stwierdzeniem bezprzedmiotowości wniosku oraz zmiany tych postanowień i ich uchylania.

W konsekwencji wszystkie czynności związane z obsługą interpretacji indywidualnych będą skupione w jednym organie podatkowym. Natomiast minister finansów tak jak dotychczas, będzie prowadził stały nadzór nad jednolitością i prawidłowością wydawanych interpretacji oraz dokonywał z urzędu zmiany nieprawidłowych interpretacji, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł