Spółka, będąca członkiem grupy kapitałowej, prowadzi trzy zakłady produkcyjne w różnych miastach. W jednej z miejscowości znajduje się zarówno spółka zależna, jak i jeden z zakładów produkcyjnych. Profil działalności spółki zależnej jest powiązany z działalnością prowadzoną w zakładzie - działalności zakładu i spółki zależnej wzajemnie się uzupełniają. W związku z tym spółka podjęła decyzję o połączeniu potencjałów produkcyjnych obu jednostek. Pierwszym etapem połączenia miało być wydzierżawienie spółce zależnej wydziałów zakładu produkcyjnego, aby sprawdzić, czy ekonomicznie będzie to opłacalne. W sytuacji, gdyby przyniosło to zamierzone korzyści, spółka miała zamiar na stałe przekazać wydziały zakładu produkcyjnego w drodze aportu spółce zależnej.


W związku ze swoimi planami spółka spytała fiskusa, czy przekazane w takiej sytuacji wydziały zakładu produkcyjnego będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i w konsekwencji, czy ich przekazanie spowoduje powstanie przychodu po jej stronie.


Spółka argumentowała, że składniki majątku jako wydziały produkcyjne spełniają kryteria wyodrębnienia organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego i tym samym stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zdaniem spółki, skoro wydziały produkcyjne to zorganizowana część przedsiębiorstwa, to planowana transakcja wniesienia aportu nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego.
Natomiast dyrektor izby skarbowej uznał, że składniki majątkowe składające się na wydziały produkcyjne nie spełniają wszystkich przesłanek do uznania ich za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Fiskus przekonywał, że zabrakło wystarczającego wyodrębnienia funkcjonalnego i finansowego, ponieważ spółka nie miała własnych pracowników i nie prowadziła rachunkowości pozwalającej na przyporządkowanie przychodów odpowiednim wydziałom. W konsekwencji spółka uzyska przychód podlegający opodatkowaniu.


Zmiana pracodawcy wraz z przekazaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Gl 603/15) poparł twierdzenia spółki. Zdaniem WSA wydziały produkcyjne mogą być wyodrębnione finansowo, ponieważ przychód jedynie uzyskują zakłady produkcyjne takie jak w przedmiotowej sprawie. Racji też nie ma organ twierdząc, że zabrakło spełnienia przesłanki o samodzielności funkcjonalnej, ponieważ pracownicy, obsługujący wydziały produkcyjne, zostaną z chwilą aportu zatrudnieni przez spółkę zależną, więc nie ulegnie zmianie ani charakter produkcji, ani skład pracowniczy.


Wyodrębnienie finansowe to nie osobny rachunek bankowy
20 marca br. również Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 808/16) poparł zapatrywania spółki, wydając wyrok oddalający skargę kasacyjną fiskusa. Sąd podkreślił, że liczy się aspekt ekonomiczny a nie regulacje z prawa pracy. NSA wskazał, że faktycznie można przyporządkować osiągane przychody wydziałom produkcyjnym, ale przepisy podatkowe nie przewidują obowiązku prowadzenia własnych oddzielnych rachunków dla zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Zespół składników majątkowych jest zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, bez dodawania innych elementów lub modyfikacji już obecnych – stwierdził NSA.   
 

CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ] Paweł Małecki CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz >>