Wzór formularzy IFT-3/IFT-3R i IFT/A jest determinowany formatem elektronicznym (FISC-153), który służy do automatycznej wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi państw członkowskich. Wymaga on również podania danych dotyczących rachunków bankowych.

Format ten dotychczas nie uległ zmianie, jako że Komisja Europejska nie wydała nowych wytycznych w zakresie wspólnych formatów i praktycznych procedur niezbędnych do celów elektronicznej wymiany informacji. W związku z powyższym wzory imiennych informacji pozostają zasadniczo tożsame z wzorami określonymi rozporządzeniem z 4 grudnia 2014 r. Wprowadzone zmiany mają charakter dostosowawczy i są związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań i jednostek redakcyjnych do ustawy o PIT.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. poz. 181) weszło w życie 31 stycznia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów