Wytyczne mają charakter informacyjny i są przeznaczone dla przedsiębiorców oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej. Resort finansów przypomina, że nie stanowią wiążącego aktu prawnego.

Nowelizacja dotychczasowych Wytycznych nie wymaga natychmiastowej zmiany treści pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych. Dostosowanie treści pozwoleń powinno być wprowadzane sukcesywnie przy okazji dokonywania zmian pozwoleń we wnioskowanym zakresie.

Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 WKC są:

- zgłoszenie niekompletne (procedura uproszczona w tej formie nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego na stosowanie procedury uproszczonej),

- zgłoszenie uproszczone,

- procedura w miejscu.

Nowe wytyczne są dostępne na stronie www.finanse.mf.gov.pl >>