Uzyskanie przez spółkę pod tytułem darmym ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu, ustanowionej w formie jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości, stanowi jej przychód.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądowe, za nieodpłatne świadczenia należy uznać wszystkie te zdarzenia prawne oraz gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku mające konkretny wymiar finansowy. Bez znaczenia w związku z tym pozostaje forma w jakiej doszło do uzyskania danej korzyści, istotą nieodpłatnego świadczenia jest bowiem sam fakt uzyskania danej korzyści. Podstawową cechą nieodpłatnego świadczenia jest zatem sytuacja, w której otrzymujący przysporzenie, nie będzie zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego, np. obniżki ceny z tytułu świadczonej usługi.

Tym samym jeżeli spółka uzyskuje pod tytułem darmym ograniczone prawo rzeczowe jakim jest służebność przesyłu, po jej stronie wystąpi przysporzenie majątkowe mające konkretny wymiar finansowy, polegający na tym, że nie będzie ona zobowiązana płacić za korzystanie z cudzej nieruchomości, gdyż uprawniony podmiot zrezygnuje z części uprawnień jakie mu przysługują. W konsekwencji po stronie spółki wystąpi przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia 2011 r., sygn. ITPB3/423-259/11/DK.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl