W związku ze zmianami w organizacji administracji skarbowej należy zapewnić prawidłową realizację zadań związanych z załatwianiem spraw przypisanych obecnie do właściwości miejscowej Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który od 1 stycznia 2015 r. stanie się organem właściwym do obsługi na obszarze całego kraju podatników i płatników o największym potencjale gospodarczym.

Zobacz: Warszawski urząd skarbowy obsłuży prawie 4 tys. największych firm >>

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie właściwości organów podatkowych mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań organu podatkowego związanych z załatwianiem spraw przypisanych obecnie do właściwości miejscowej Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, a które zgodnie z nowymi regulacjami zostaną włączone do właściwości miejscowej Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.

W rozporządzeniu dodano także nowy przepis określający sposób ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w przypadku, gdy podatnik nie ma siedziby działalności gospodarczej na terytorium RP, ale ma stałe miejsce prowadzenia działalności. Dla tych podatników właściwość będzie określana wg stałego miejsca prowadzenia działalności. Natomiast w sprawach podatku należnego z tytułu importu towarów będą miały zastosowanie przepisy prawa celnego.

Jeżeli w sprawach podatku od towarów i usług nie będzie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, właściwym organem podatkowym będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Rozporządzenie ministra finansów z 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. poz. 2157) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł